Actualité

Route barrée Keiwelbach à partir du 23.08.2021

​​​​​​​​Vum 23. August 2021 un ass den CR358 tëschent der Kräizung Neimillen an der Krä​​izung Hessemillen wéinst Renovatiounsaarbechten um OA819 iwwert der Keiwelbach gespaart.

À partir du 23 août 2021 le CR 358 est barré entre l'échangeur Neimillen et Hessemillen à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’OA819. ​

Route barrée CR358 Keiwelbach.pdf